ایجاد دوره‌های جدید ارشد در مراکز دانشگاه پیام نور

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از ایجاد دوره‌های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲ مرکز این دانشگاه خبر داد...

 

http://drmalekiedu.ir/images/image/138.jpg

 

دکتر جمال‌زاده گفت با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در ۲۲ مرکز دانشگاه پیام نور موافقت قطعی شده است و در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در این رشته‌ها پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، روانشناسی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ، روانشناسی تربیتی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، حقوق خصوصی و... از جمله این رشته‌ها هستند.