زمان‌ برگزاری آزمون‌های زبان داخل کشور در سال ۱۳۹۴

جدول زمان‌بندی ترکیبی آزمون‌های زبان انگلیسی داخل کشور در سال ۱۳۹۴ ...

 

http://drmalekiedu.ir/images/image/178.jpg

 

جدول زمان‌بندی ترکیبی آزمون‌های زبان انگلیسی داخل کشور در سال ۱۳۹۴ خدمت کاربران عزیز پی اچ دی تست تقدیم می گردد.

به گزارش پی‌اچ‌دی تست، جدول ترکیبی زمان‌بندی آزمون‌های زبان داخل کشور شامل آزمون زبان وزارت علوم (MSRT)، آزمون زبان وزارت بهداشت (MHLE)، آزمون زبان پیشرفته (Tolimo) و آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) که در سال ۱۳۹۴ برگزار خواهند گردید، به شرح جدول ذیل است: