1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

۷۲ واحد دانشگاه آزاد ادغام یا تعطیل شدند

۲۱ بار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ادغام، تغییر کاربری و تعطیلی ۷۲ واحد این دانشگاه به دلیل زیانده بودن خبر داد ...

ادامه مطلب: ۷۲ واحد دانشگاه آزاد ادغام یا تعطیل شدند