شیوه‌نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

دکتر محمد علی‌اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل «شیوه‌نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ کردند.

این دستورالعمل مطابق با ردیف دوم راه‌کنش‌ها، اقدامات و اهداف کمی متناظر با آنها و متناسب‌سازی و تعادل‌بخشی به دوره های تحصیلی و حجم آموزش نظری، عملی و مهارتی به تناسب اهداف رشته تحصیلی و ماهیت دروس و بسته کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی» سند تحول و تعالی و به منظور افزایش کیفیت برگزاری دوره دکتری تخصصی و یکسان‌سازی نحوه برگزاری و اجرای مناسب ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل؛ آزمون کتبی جامع در کلیه رشته‌ها استانی بوده (به استثنای واحدهای ویژه مستقل) و به صورت حضوری و متمرکز برگزار شود. بخش شفاهی آزمون جامع نیز به صورت حضوری در واحد دانشگاهی برگزار شود. همچنین ارزیابی جامع در محل های تعیین شده توسط کمیته برگزاری استان (با هماهنگی واحدهای دانشگاهی) و با نظارت آن کمیته برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این شیوه نامه آمده است: آزمون جامع تمامی رشته ها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ از تاریخ ۲۸ آبان ماه تا ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

واجدین شرایط ثبت‌نام در ارزیابی جامع باید مطابق تقویم آموزشی نسبت به ثبت‌نام در واحد دانشگاهی اقدام کرده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید