1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های پزشکی ایران

گزارش اکتبر ۲۰۱۵ پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر و تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در این گزارش اعلام شد...

 

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/90.jpg

 

گزارش اکتبر ۲۰۱۵ پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر و تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در این گزارش اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسکوپوس درباره شاخص H-Index و میزان استنادات به مقالات علوم پزشکی منتشر شد.

براساس اعلام گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، علاوه بر شاخص اچ، دانشگاه های علوم پزشکی از نظر تعداد مقالات، تعداد استنادات و تعداد استنادات بدون خود استنادی نیز رتبه بندی شده اند.

در این گزارش، تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است.

 

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/91.jpg

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/92.jpg

بر اساس این رتبه بندی که هر ۶ ماه یک بار روزآمد و منتشر می شود دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه نخست قرار گرفته است و تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H این دانشگاه به ترتیب بیش از ۲۶ هزار، بیش از ۱۷۵ هزار و ۱۰۱ اعلام شده است.

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/93.jpg

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/94.jpg

در این گزارش علاوه بر شاخص H-Index، تعداد مقالات، تعداد استنادات، تعداد استناد به ازای مقاله (citation/paper)، تعداد استنادات بدون درنظر گرفتن خود استنادی، شاخص H-Index بدون خود استنادی و نیز شاخص استناد به ازای مقاله بدون خود استنادی محاسبه شده است.