1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

روش جدید تعیین روسای دانشکده‌ها

تغییر در نحوه انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها که این روزها در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است...

 

http://drmalekiedu.ir/images/image/120.jpg

 

انتصاب روسای دانشکده ها با تشکیل شوراهای مشورتی و برگزاری انتخابات اینترنتی چندی است مورد استقبال روسای دانشگاه‌ها قرار گرفته و رفته رفته باب انتخابی شدن تعیین روسای دانشکده ها باز شده است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر - زهرا ساختمانیان: تغییر در نحوه انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها که این روزها در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است، شاید برگرفته از بدعتی است که از ابتدای دولت یازدهم برای انتخاب روسای دانشگاه ها گذاشته شد.

 

در آن روش کمیته های مختلفی در دانشگاه ها شکل گرفت و براساس نظرخواهی و یا برگزاری انتخابات گزینه های پیشنهادی ریاست، انتخاب و به وزیر علوم معرفی می شدند و در نهایت گزینه نهایی توسط وزیر علوم منصوب می شد.

 

ظاهرا این تغییرات تنها به انتخاب روسا ختم نشده است و اکنون شاهد ایجاد روال جدیدی برای انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها نیز هستیم. روالی که شاید بتوان گفت برگرفته از نحوه انتخاب روسای دانشگاه ها است.

 

مدتی است که روسای دانشگاه ها با تشکیل کمیته، برگزاری انتخابات، نظرسنجی اینترنتی و تشکیل شوراهای مشورتی برای تعیین روسای دانشکده ها تصمیم گیری می کنند.

 

روسای دانشگاه ها معتقدند در این روش از نظرات تمامی اعضای هیات علمی استفاده می شود بنابراین پس از انتخاب فرد مورد نظر اعضای هیات علمی با وی ارتباط بهتر و موثرتری را برقرار خواهند کرد.

 

دانشگاه علم و صنعت از دانشگاه های بزرگ کشور است که از ابتدای دروه مدیریت جدید خود روال جدیدی را در انتخاب روسای دانشکده ها نهادینه و اجرای نظر سنجی را در این راستا علنی کرد.

 

در این دانشگاه اعضای هیات علمی پس از بررسی و برگزاری جلسات مختلف دو نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان گزینه های پیشنهادی به رئیس دانشگاه معرفی می کنند و رئیس دانشگاه از میان آن دو گزینه یک نفر را به عنوان رئیس دانشکده انتخاب و معرفی می کند.

 

آغاز تحول انتصابات روسای دانشکده ها از درب دانشگاه علم و صنعت

 

محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت که از ابتدای حضورش در انتخاب روسای دانشکده ها این دانشگاه روال جدیدی را اجرا کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که در این دانشگاه فعالیت کنم انتخاب روسای دانشکده ها براساس نظر سنجی از اعضای هیات علمی انجام می شود.

 

وی افزود: در این دانشگاه طبق نظر سنجی دو گزینه پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی برای تصدی دانشکده ها انتخاب و به ریاست دانشگاه معرفی می شوند.

 

رئیس دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: طبق قانون انتخاب رئیس دانشکده بر عهده رئیس دانشگاه است اما می توان در این زمینه برخی امور را به اعضای هیات علمی تفویض کرد و از آنها نیز نظر خواست.

 

سناریوی جدید نحوه انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها یکی پس از دیگری درحال ایجاد است و دانشگاه ها یکی پس از دیگری درحال تحول در نحوه انتصابات هستند.

 

احمدی معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق قانون رئیس دانشگاه باید انتصابات را انجام دهد اما از گذشته رسم بر استفاده از نظرات اعضای هیات علمی بوده و اکنون نیز در این دانشگاه این رسم دنبال می شود.

 

وی افزود: استفاده از نظرات مشورتی برای انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها یک عرف است که این عرف بسیار خوب است و ما در دانشگاه از آنها استفاده می کنیم.

 

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: روند انتخاب روسای دانشکده ها در این دانشگاه براین اساس است که شوراهای دانشکده ها 2 یا سه نفر را به ریاست دانشگاه معرفی می کنند و در نهایت فردی که بیشترین مقبولیت را دارد انتخاب خواهد شد.

 

معتمدی تاکید کرد: موضوعات مربوط به دانشکده ها اصولا علمی است بنابراین نباید با روال اداری به آنها نگاه شود و اگر از نظرات مشورتی برای تصدی این مراکز استفاده شود موضوعات علمی مغفول نخواهد ماند.

 

نهادینه سازی انتصابات برمبنای نظرخواهی در دانشگاه تهران

 

دانشگاه تهران از جمله دانشگاه هایی است که رئیس آن نیز با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت علوم و اعضای هیات علمی انتخاب شد؛ حال این روش برای انتصابات درونی این دانشگاه نیز اجرا می شود.

 

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر نحوه انتخاب روسای این دانشکده را برمبنای نظرخواهی عنوان کرد و گفت: اعضای هیات علمی یک دانشکده طی نظرخواهی دو گزینه را برای ریاست دانشکده انتخاب و فردی که بیشترین مقبولیت را دارد انتخاب خواهد شد.

 

وی بیان کرد: در این انتخاب سیاست دانشگاه تهران، توانمندی و علاقه فرد نیز مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت یک نفر منصوب خواهد شد.

 

رئیس دانشگاه تهران معتقد است در این روش تمایل اعضای هیات علمی را درک می کنیم و درنهایت تصمیم دانشگاه اعمال می شود.

 

دانشگاه شیراز نیز پا به قانون نانوشته این روزهای آموزش عالی گذاشته و نظرخواهی را مبنای انتخاب قرارداده است. نظرخواهی که به صورت اینترنتی و با ورود به دنیای مدرن درحال شکل گیری است.