1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

تشکیل هسته‌های مطالعاتی دانشجویان

در آغاز کار معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به این نتیجه رسیدیم که حوزه فرهنگ و فعالیت‌های این حوزه در جامعه و دانشگاه، نیازمند تغییر در نگاه، محتوا و روش‌هاست...

 

http://drmalekiedu.ir/images/image/145.jpg

 

دکتر سید طه هاشمی در مراسم انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی که در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، ضمن تشکر از فعالیت استادان برای اجرای طرح‌های ماندگار فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: خوشبختانه همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اجرای طرح‌های ماندگار فرهنگی را آغاز کرده‌اند. یکی از زیرمجموعه‌های این طرح همین انتخاب کتاب سال است که سال گذشته به شکل محدودتری در واحد تهران‌ جنوب آغاز و امسال با گستردگی بیشتر در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

 

وی با اشاره به جلسات شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد گفت: آنچه امروز در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دیده می‌شود، نتیجه تدابیر مد نظر استادانی است که در شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد فعالیت و بحث و تبادل نظر می‌کنند. فعالیت‌های حوزه فرهنگی با توجه به اهمیت این حوزه و حضور استادان برجسته در شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی، سبب گستردگی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

 

وی با نام‌بردن از اعضای شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و تشکر از آنان افزود: در آغاز کار معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به این نتیجه رسیدیم که حوزه فرهنگ و فعالیت‌های این حوزه در جامعه و دانشگاه، نیازمند تغییر در نگاه، محتوا و روش‌هاست. زیرا مخاطبان ما نسل جوان هستند و نیازهای جدید دارند. اگر به این نیازها پاسخ داده نشود، دیگران نیاز آنها را تامین می‌کنند و همین امر مسبب ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

 

دکتر هاشمی با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی خلأ برنامه‌ریزی عالمانه وجود دارد، ادامه داد: تغییر در روش‌ها و توجه به نیاز و خواست مخاطبان باید دیده شود. علت اینکه برنامه‌های فرهنگی که دیگران تهیه می‌کنند مورد استفاده جامعه قرار می‌گیرد و تهدیدی برای جامعه جوان است، عدم‌برنامه‌ریزی درست از سوی بخشهای مسوول فرهنگی کشور نظیر رسانه ملی است.

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: رویکرد شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد نیز همین بوده که در جهت رفع نیاز جوانان گام بردارد که خوشبختانه این حوزه، از دانشجویان به استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی گسترش یافته است.

 

او افزود: معاونت دانشجویی و فرهنگی با افزایش بودجه‌ای که در حوزه فرهنگ داشته، اجرای طرح‌های ماندگار را دنبال می‌کند. خوشبختانه در برنامه ۵ ساله و سند برنامه راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه نیز به فعالیت‌های فرهنگی توجه ویژه شده که توسط هیات امنای مرکزی به تصویب رسیده است.

 

طه هاشمی به گام‌های موثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: با شناخت چالش‌های اجتماعی جوانان، که به نتایج بررسی‌های وزارتین علوم بهداشت بسیار نزدیک است، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است.