1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

۲۹مهر ماه برگزاری آزمون های زبان انگلیسی و تولیمو

آزمون های مختلفی در سال ۹۵برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست...

 

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/150.jpg

 

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۵برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.

 

آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت و تولیمو در مهرماه برگزار می شود.

 

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE نیز در ۲۹مهرماه برگزار می شود.

 

یکصد و یازدهمین دوره آزمون تولیمو نیز منحصرا در شهر تهران در روز ۲۹مهرماه برگزار می شود.