1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

رفع همپوشانی رشته های پزشکی/ پیشنهاد کاهش طرح خدمات پزشکی

به مجلس پیشنهاد داده ایم که همان قوانین سربازی بر طرح نیروی انسانی پزشکی مترتب باشد...

 

http://drmalekiedu.ir/images/image/158.jpg

 

وزیر بهداشت گفت: به مجلس پیشنهاد داده ایم که همان قوانین سربازی بر طرح نیروی انسانی پزشکی مترتب باشد چرا که با حذف طرح مخالف می شود اما می توان راهکارهایی برای کاهش آن اجرا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی امروز در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: روسای دانشگاه ها اغلب از افراد علمی هستند که با وجود علاقمندی به آموزش درگیر مشکلات ساختاری بهداشت و درمان شده اند. مشکل مهمی که دانشگاه ها را تهدید می کند قطع رابطه اساتید با حوزه های اجرایی است که باید با همکاری یکدیگر آن را رفع کنیم.

وی افزود: سازمان های غیر دولتی و انجمن های علمی نیز باید بتوانند به حوزه آموزش کمک کنند و در عین حال مدیران آموزشی نیز برنامه ها را بر اساس نیازهای بومی هر منطقه تدوین کنند. آموزش به دلیل بار زیاد درمان و دارو و بهداشت مغفول مانده اما برای رفع این غفلت باید تلاش کرد. در سال ۹۵ سه جلسه ویژه آموزش با روسای دانشگاه ها خواهیم داشت.

هاشمی با تاکید بر موضوع قطب های علمی در آموزش خاطرنشان کرد: در حوزه قطب ها باید بخش های درمان و بهداشت هم وارد شوند. در ارزشیابی و ارزیابی بخش تشویقی بیشتر از بخش تنبیهی باشد ضمن اینکه از تهران نمی توان ارزیابی کرد بلکه باید به مناطق رفت و مشکلات را از نزدیک دید.

وی با اشاره به موضوع بیمارستان های آموزشی گفت: از نظر من بیمارستان های آموزشی باید بسیار شیک و مجهز باشند و به اعضای هیات علمی حقوق پرداخت کرد. شیوه فعلی که بر نظام پرداخت حاکم است برای بیمارستان آموزشی نامناسب است.

وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر بیمارستان های دولتی داریم که وضعیت آنها مشخص است، بخش خصوصی هم در حال سرمایه گذاری در حوزه بیمارستان است اما یکسری بیمارستان های حد واسط با همکاری دولت و بخش خصوصی وجود دارد که تعریف من از بیمارستان آموزشی همین بیمارستان های حد واسط است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه آموزش پزشکی گفت: برخی از سنگ های این حوزه را باید از پیش پای خود برداریم و من حاضرم جاده صاف کن این مسائل باشم. یکی از این موضوعات همپوشانی رشته ها است. واقعا زیبنده جامعه پزشکی نیست که هنوز هم رشته های پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی، مامایی و زنان، ارتوپدی و فیزیوتراپی و غیره باهم درگیری داشته باشند. این مشکلات باید با جلسات حوزه برنامه ریزی آموزشی مرتفع شود.

هاشمی گفت: از سوی دیگر برخی رشته ها نیز معطل مانده اند، یک رشته ای را از خارج آورده ایم اما بعد راه ادامه تحصیل آن را بسته ایم. نمونه دیگر مشکلات این است که می توانیم به بیمارستان ها فلوشیپ بدهیم. در حالی که این کار را نمی کنیم. این موضوع می تواند ضمن کاهش هزینه ها مشکلات نبود رشته های تخصصی را کاهش دهد.

وی اظهار داشت: باید به طب عمومی توجه بیشتری کنیم، طب عمومی سنگ بنای درمان است. بسیاری از افراد مشهوری که با بیماریهای مختلف مواجه شدند و فوت کردند اگر به جای مراجعه به تخصص های مختلف به طب عمومی ارجاع داده می شدند دچار این مشکلات نمی شدند.

وزیر بهداشت در مورد پردیس های خودگردان گفت: موافق نیستم پردیس های خودگردان شیوه خود را تغییر دهند. اما معتقدم که امکان پذیر نیست که همه ایرانیان با آموزش عالی رایگان تحصیل کنند و تنها راهش این است که خودگردان ها را تقویت کنیم. یک نمونه وجود داشته که یک دانشجوی ایرانی در قبرس به اندازه اعتبار یک دانشگاه علوم پزشکی هزینه می کند.

وی افزود: دانشگاه های دولتی بزرگ باید به گونه ای عمل کنند که بخش خصوصی را علاقمند کنند تا بتوانند کارهای نو و بدیع را گسترش دهند. دانشگاه آزاد نیز در این دولت همراهی زیادی برای اصلاح فرآیندها داشته است. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم قول داده است که یک هزار میلیارد تومان به حوزه پزشکی کمک کند.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف ظرفیت های آموزشی گفت: ظرفیت باید از یک زمان مشخص کاهش یابد تا در زمان مناسب به تعادل برسد. دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی در ظرفیت های پزشکی باید به یک تعادلی در ظرفیت برسند.

وی با اشاره به موضوع سنجش و پذیرش دانشجو علیرغم سنجه های وزارت بهداشت گفت: سازمان سنجش علیرغم قول هایی که می دهد کاملا ظرفیت های وزارت بهداشت را رعایت نمی کند . سنجش وزارت بهداشت باید قبل از شهریورماه درست شود و در این میان اگر تخلفی هم صورت گرفته گزارش شود تا پیگیری کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه استفاده از طرح نیروی انسانی به عنوان یک فرصت گفت: به مجلس پیشنهاد داده ایم که همان قوانین سربازی بر طرح نیروی انسانی پزشکی مترتب باشد. با حذف طرح مخالفیم چرا که به هر حال کشور برای تربیت یک فرد هزینه کرده است اما نباید به گونه ای باشد که یک فردی برود خانه بنشیند و یک نفر طرح در شرایط سخت داشته باشد.

وی گفت: طرح اجباری را باید برداریم اما از فرصت تعهدات دوره آموزش باید استفاده کنیم تا روند تامین نیازهای نیروی انسانی طی شود. در عین حال در دوره هایی که نیاز نیست وزارت بهداشت مدت طرح را کم کند تا افراد بدانند که دولت کاهش طرح را شروع کرده است.