1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

الهام ابراهیم خانی

 

نام و نام خانوادگی : الهام ابراهیم خانی

رشته تحصیلی: مهندسی برق و کنترل دانشگاه سراسری تبریز

 

با استفاده از روشهای برنامه ریزی و راهنمایی های آقای دکتر ملکی نه تنها برنامه ای برای مطالعه ی درسی داشتم بلکه بهتر از آن برنامه بلند  مدت برای دستیابی به اهداف تحصیلی و شغلی نیز داشتم  و دوران کنکور را که برای اغلب دوستانم دوران پر تنشی بود با آرامش سپری کردم.  

 

( کتاب روشهای مطالعه ریاضیات آقای دکتر ملکی تا حد زیادی در مطالعه این درس و راه حل های ابتکاری به من کمک کرد)