1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

پریسا سلمانیان

 

نام و نام خانوادگی : پریسا سلمانیان

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه صنعتی ارومیه


روش ها و برنامه های آقای دکتر ملکی نه تنها در موفقیت تحصیلی اینجانب تاثیر بسزایی داشته ، بلکه در زندگی بنده نیز بسیار موثر واقع شده چرا که اعتماد به نفس و باورهایم را نیز پرورش داده اند. همچنین توصیه های ایشان در حفظ آرامش خود سر جلسه کنکور که امری بسیار مهم و کلیدی می باشد از دیگر کمک های مهم آقای دکتر است. علاوه بر این ، کتاب روشهای مطالعه ریاضیات آقای دکتر را برای همه توصیه می کنم. باز هم از کمکهای بیشمار آقای دکتر سپاسگزارم.