درمان لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان در پزشکی هومیوپاتی

اختلال گفتار که شامل مشکلات مکرر و قابل توجهی در روان و جریان عادی گفتار است. افرادی که لکنت دارند می دانند چه می خواهند بگویند، اما در بیان آن مشکل دارند. به عنوان مثال، ممکن است یک کلمه، هجا یا عبارت را تکرار یا طولانی کنند، یا در حین گفتار متوقف شوند و برای […]

بیشتر بخوانید