نام و نام خانوادگی : دکتر عاطفه فروتنی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تبریز. با رتبه ۸۶ تجربی

 

با کمک گیری از روش های نوین مطالعه دریچه ی نویی از زیست شناسی برایم گشوده شد .در واقع آموختم که مفید مطالعه کنم و جملات ساده کتاب را از چند جنبه از نظر بگذرانم ،در واقع موفقیت خود را مدیون روش های علمی و نوین مطالعه هستم.

دیدگاهتان را بنویسید