شرایط اختصاصی داوطلبان شرکت کننده در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) اعلام شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این شرایط پزشکان عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی (مشروط به فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) که حائز یکی از شرایط زیر باشند، مجاز به شرکت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) خواهند بود:

۱. پایان خدمات قانونی (طرح نیروی انسانی) حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ یا معافیت از آن

۲. شروع خدمات طرح نیروی انسانی در مناطق با ضریب محرومیت چهار پنجم و کمتر، حداکثر در فاصله سه ماه پس از فراغت از تحصیل (بدون توقف)

۳. مشمولان آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷)

۴. دانشجویان پزشکی عمومی متأهل (به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان)

۵. مشمولان خدمت نظام وظیفه که در فرصت یک ساله یا در حین خدمت هستند و از نظر مقررات وظیفه عمومی مرتکب تخلفی نشده اند (موضوع مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)

۶. افرادی که با استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در دوره پزشکی عمومی پذیرفته شده اند، تنها با رعایت شرایط قانونی مربوط به انجام تعهدات سهمیه مذکور می توانند در آزمون شرکت کنند.

توجه:

گواهی مربوط به هریک از بندهای بالا باید در زمان ثبت نام یا مهلت احتمالی تمدید ثبت نام و تکمیل مدارک، در سایت این مرکز بارگذاری شود.

افرادی که مشمول هیچ یک از شرایط بالا نیستند، مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.

جزئیات مربوطه در اطلاعیه ها و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید