وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزانی که نظام قدیم آموزشی هستند؛ باید بتوانند یک آزمونی بدهند که به صورت استاندارد باشد.

یوسف نوری افزود: اگر از ما سوابق تحصیلی دانش آموزان را بخواهند،باید گفت که این سوابق در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد:دانش آموزانی که نظام قدیم آموزشی هستند؛ باید بتوانند یک آزمونی بدهند که استاندارد باشد و بعد سوابق آن‌ها را به سازمان سنجش ارسال کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نحوه برگزاری این آزمون باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و آن وقت ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. این که آیا باید این آزمون‌ها در یک ماه اخیر برگزار شود یا به آینده موکول شود یا چه تعداد آزمون می‌توان برگزار کرد؛ باید منتظر بررسی شورای سنجش و پذیرش و  همچنین شورای عالی آموزش و پرورش باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید