نام و نام خانوادگی : پریسا سلمانیان

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه صنعتی ارومیه

روش ها و برنامه های آقای دکتر ملکی نه تنها در موفقیت تحصیلی اینجانب تاثیر بسزایی داشته ، بلکه در زندگی بنده نیز بسیار موثر واقع شده چرا که اعتماد به نفس و باورهایم را نیز پرورش داده اند. همچنین توصیه های ایشان در حفظ آرامش خود سر جلسه کنکور که امری بسیار مهم و کلیدی می باشد از دیگر کمک های مهم آقای دکتر است. علاوه بر این ، کتاب روشهای مطالعه ریاضیات آقای دکتر را برای همه توصیه می کنم. باز هم از کمکهای بیشمار آقای دکتر سپاسگزارم.

دیدگاهتان را بنویسید