نام و نام خانوادگی : الهام ابراهیم خانی

رشته تحصیلی: مهندسی برق و کنترل دانشگاه سراسری تبریز

 

با استفاده از روشهای برنامه ریزی و راهنمایی های آقای دکتر ملکی نه تنها برنامه ای برای مطالعه ی درسی داشتم بلکه بهتر از آن برنامه بلند  مدت برای دستیابی به اهداف تحصیلی و شغلی نیز داشتم  و دوران کنکور را که برای اغلب دوستانم دوران پر تنشی بود با آرامش سپری کردم.

 

( کتاب روشهای مطالعه ریاضیات آقای دکتر ملکی تا حد زیادی در مطالعه این درس و راه حل های ابتکاری به من کمک کرد)

دیدگاهتان را بنویسید