جدول زمان بندی کنکور ۱۴۰۲ مشخص و زمان برگزاری دو نوبت آزمون دروس اختصاصی و اعلام نتایج اولیه هر دو نوبت آزمون اعلام شد.

 

کنکور ۱۴۰۲ با چهار تغییر مهم دو بار برگزاری در سال، حذف زیرگروه ها، تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی از کنکور برگزار می شود.

برای آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان، سلسله اخبار ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ منتشر می شود.

جدول فرآیند مراحل آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

مرحله زمان انجام توضیحات
ثبت نام نوبت اول: ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱
نوبت دوم: ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
مشاهده، کنترل و ویرایش اطلاعات ثبت نامی نوبت اول: ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ بعد از ثبت نام: داوطلبان تا آخر مهلت ثبت نام می توانند اطلاعاتی را که وارد کرده اند ویرایش کنند.
نوبت دوم: ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
دریافت کارت ورود به جلسه (نوبت اول) از سه شنبه ۲۷ دی تا پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ اطلاعات تکمیلی در سایت سازمان سنجش و نشریه پیک سنجش (۱۹ دی ۱۴۰۱) اعلام می شود.
برگزاری آزمون سراسری (نوبت اول) پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ و جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ زمان دقیق آزمون هر یک از گروه های آزمایشی در اطلاعیه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ اعلام می شود.
اعلام نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (نوبت اول) نیمه اول اسفندماه ۱۴۰۱
برگزاری آزمون سراسری (نوبت دوم) چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ و پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ زمان دقیق آزمون هر یک از گروه های آزمایشی در اطلاعیه ۵ تیرماه ۱۴۰۲ اعلام می شود.
اعلام نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (نوبت دوم) نیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۲
ارائه کارنامه نهایی و انتخاب رشته نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۲ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در مهلت اعلام شده و براساس ظرفیت های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته، رشته های مورد علاقه خود را به صورت اینترنتی انتخاب می کنند.
اعلام نتیجه نهایی و بارگذاری کارنامه نتایج در سایت سازمان سنجش نیمه دوم شهریور ماه ۱۴۰۲

 

دیدگاهتان را بنویسید