فرصت ثبت نام در آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ از یکشنبه ۲۲ آبان آغاز می شود. آزمون این دوره در روز ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

 

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» صورت می گیرد.

ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ در روزهای ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ در دو روش «دکتری آموزشی – پژوهشی» و «دکتری پژوهش محور» صورت می گیرد.

سنجش و پذیرش برای ورود به مقطع دکتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای ۱. آزمون متمرکز (۵۰ درصد). ۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد). ۳. مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد) انجام می گیرد.

همچنین سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش – محور بر اساس معیارهای ۱. آزمون متمرکز (۳۰ درصد). ۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد). ۳. مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد). ۴. تهیه طرحواره (۲۰ درصد) صورت می گیرد.

اجرای مرحله اول یا آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ به ترتیب الف) آزمون زبان با ضریب (۱)، ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱) و ج) آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (۴) است.

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و …. بر اساس قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۲ همزمان با آغاز ثبت نام از ۲۲ آبان اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به امکان اصلاح عناوین رشته‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام خواهد بود.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۲ در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید