آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور با شروع تحصیل از اول ژانویه ۲۰۱۹ به دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

 

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور با شروع تحصیل از اول ژانویه ۲۰۱۹ به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

این آئین نامه در هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شده است.

این آئین نامه مطابق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸۱۹۱/ ش مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور و به منظور حفظ کیفیت و رعایت عدالت آموزشی و عمل به وظیفه ذاتی وزارت بهداشت در صیانت از سلامت آحاد مردم و با هدف همطرازی انتخاب دانشجویان داخل کشور با دانشجویان خارج از کشور متقاضی انتقال، به دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شده است.

در این آئین نامه منظور از «دانشگاه مورد تأیید در خارج از کشور»، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور هستند که در زمان شروع به تحصیل دانشجو در فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور مورد تأیید وزارت بهداشت قرار داشته اند.

«متقاضی انتقال» دانشجویان ایرانی هستند که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید در خارج از کشور شاغل به تحصیل بوده و متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور جهت ادامه تحصیل هستند.

«آزمون ارزیابی صلاحیت علمی» به منظور ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های مورد تأیید در خارج از کشور، جهت انتقال به دانشگاه‌های داخلی طراحی و برگزار می‌شود.

دامنه شمول: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج از کشور و متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل، که از اول ژانویه ۲۰۱۹ بر اساس مستندات ویزا، خروج از کشور و گواهی شروع به تحصیل در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند.

تبصره ۱: انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی، فوق تخصصی و دوره‌های تکمیلی (فلوشیپ) ممنوع است.

تبصره ۲: انتقال دانشجویانی که دارای بورس تحصیلی (مبادلات و موافقتنامه‌های فرهنگی بین دولت‌ها) هستند به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور ممنوع است.

شرایط عمومی انتقال

انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج به دانشگاه‌های داخل کشور، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در آئین نامه، ارائه مدارک دانشگاهی معتبر تأیید شده در سامانه میخک وزارت امور خارجه، قبولی در آزمون مربوطه و موافقت شورای انتقال است.

شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج به دانشگاه‌های داخلی:

۱. خروج قانونی از کشور

۲. نداشتن منع قانونی جهت ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات آموزشی و نظام وظیفه عمومی در دانشگاه مبدا و دانشگاه‌های داخل در زمان ثبت تقاضا

۳. اشتغال به تحصیل در زمان ارائه درخواست

۴. مورد تأیید بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی در زمان شروع به تحصیل با توجه به مصوبات شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی.

تبصره ۱: انتقال از دانشگاه‌هایی که نام آنها در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید از نظر وزارت بهداشت نیست، ممنوع است.

تبصره ۲: صرفاً در خصوص فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین، فاقد دانشگاه مورد تأیید از نظر وزارت بهداشت است، تصمیم گیری با رعایت سایر شرایط آئین نامه بر عهده شورای انتقال است.

۵. ملاک تعیین شروع به تحصیل با سه معیار؛ تاریخ ویزا یا اقامت معتبر، خروج از کشور و حضور در کشور محل تحصیل بر اساس مستندات گذرنامه و گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ شروع برگزاری کلاس درسی تعیین می‌شود.

۶. دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله و یا دیپلم ۱۱ ساله متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آنها، به تأیید وزارت آموزش و پرورش در رشته‌های تجربی و یا ریاضی فیزیک الزامی است.

تبصره: صرفاً مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی که قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه خارج از کشور، اخذ شده است، قابل استناد است.

۷. دارا بودن مدرک تحصیلی پیش نیاز ورود به دانشگاه هر دوره برای ورود به دوره بعد، که مورد تأیید وزارت بهداشت یا وزارت علوم باشد.

شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع کاردانی:

۱. دانشجو باید حداقل ۱۸ واحد درسی به صورت حضوری در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۳ در مقطع کاردانی در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

۲. در خصوص صلاحیت علمی این متقاضیان جهت انتقال، بر اساس مصاحبه علمی که توسط اساتید رشته مربوطه با حضور اعضای شورای انتقال صورت می‌گیرد، تصمیم‌گیری می‌شود.

شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع کارشناسی:

۱. این دانشجویان باید حداقل ۳۶ واحد درسی به صورت حضوری در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین ۱۴ در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

۲. در خصوص صلاحیت علمی این متقاضیان جهت انتقال، بر اساس مصاحبه علمی که توسط اساتید رشته مربوطه با حضور اعضای شورای انتقال صورت می‌گیرد، تصمیم گیری می‌شود.

شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱. میانگین نمرات مقطع کارشناسی نباید کمتر از ۱۵ باشد.

۲. این دانشجویان باید حداقل ۱۶ واحد درسی به صورت حضوری در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین ۱۵ در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

تبصره: انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه‌هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند، ممنوع است.

۳. در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره کارشناسی ارشد به تشخیص گروه مربوطه پس از تطبیق واحد، نیاز به گذراندن تعداد دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نظر نیاز بگذراند.

شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D):

۱. دارابودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی مرتبط با رشته تحصیلی و مورد تأیید وزارت بهداشت و وزارت علوم.

۲. میانگین نمرات مقطع کارشناسی ارشد / دکتری عمومی نباید کمتر از ۱۵ باشد.

۳. دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی (Ph.D) آنها در خارج همانند برنامه آموزشی (Ph.D) داخل کشور دارای دو مرحله آموزشی (Course Work) و پژوهشی باشد، می‌توانند به دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D) منتقل شود. منوط به آنکه دروس مربوط به مرحله اول را به صورت حضوری به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره ۱۵ و قبولی در آن شوند، و در صورتی که دانشگاه مبدا فاقد امتحان جامع باشد به مرحله پژوهش (با ارائه پروپوزال مصوب شده دانشگاه مبدا) رسیده باشند.

تبصره: انتقال دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از دانشگاه‌هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند، ممنوع است.

۴. دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی همانند دانشجویان داخل کشور الزامی است.

۵. در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) به تشخیص استاد راهنما برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند.

شرایط اختصاصی مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج به دانشگاه‌های داخل کشور در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آئین نامه، ارائه سوابق تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی تأیید شده در سامانه میخک وزارت امور خارجه، با موافقت شورای انتقال و قبولی در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی است.

۱. دانشجویانی که در خارج از کشور در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به تحصیل اشتغال دارند، در صورت احراز شرایط انتقال مجاز به شرکت در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی همان رشته هستند.

تبصره: انتقال دانشجویانی که در مقطع B.Pharm (کارشناسی) رشته داروسازی به تحصیل اشتغال دارند به دانشگاه‌های داخل کشور امکان پذیر نیست.

۲. دانشجو باید حداقل ۷۲ واحد درسی مرتبط در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را به صورت حضوری با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه مبدا (خارج از کشور) گذرانده باشد.

تبصره: کشورهایی که سیستم نمره دهی آنها همتراز با سایر کشورها نباشد، حداقل میانگین کل نمرات واحدهای پذیرفته شده آنها در شورای انتقال تعیین می‌شود.

۳. آزمون ارزیابی صلاحیت علمی، صرفاً جهت بررسی صلاحیت انتقال دانشجویان خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل کشور به عنوان یکی از فرایندهای انتقال بوده و منصرف و متفاوت از آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور است.

۴. آزمون ارزیابی صلاحیت علمی، توسط مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می‌شود. حد نصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون خواهد بود و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شود.

۵. متقاضیانی که حد نصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره و ظرفیت‌های تعیین شده، امکان ادامه تحصیل در مقاطع دکتری عمومی یا کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی را به شرح زیر خواهند داشت:

– حداکثر تا ۲ درصد از تعداد شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی هر سال، بر اساس بالاترین نمره، می‌توانند در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته / محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

– سایر متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده اند ولیکن جز مشمولین بند بالا نیستند می‌توانند:

* جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی موجود، در رشته / محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب رشته کنند. این افراد پس از دانش آموخته شدن در مقطع کارشناسی پیوسته، همانند سایر دانش آموختگان مقاطع کارشناسی داخل کشور از طریق شرکت در آزمون‌های ورودی مربوطه امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی متناسب با رشته تحصیلی مقطع قبلی را خواهند داشت.

* جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حدواسط علوم سلامت در رشته / محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. این گروه پس از گذراندن ۷۶ واحد در این رشته می‌توانند در آزمون علوم پایه (ویژه این گروه از دانشجویان) شرکت کنند و در صورت کسب قبولی در این آزمون، در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته / محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱: حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون علوم پایه برای متقاضیان مذکور سه نوبت است.

تبصره ۲: متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب نکرده‌اند، می‌توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت با گرایش پرستاری، بهداشت عمومی و سایر گرایش‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

فرآیند انتقال

درخواست انتقال به همراه ارائه مدارک لازم از طریق ثبت نام در سامانه انتقال مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت میسر است.

متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یک سال وقفه تحصیلی داشته باشند، دانشجو محسوب نمی‌شوند و به تقاضای اینگونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پس از قبولی در آزمون و ثبت نام در دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور امکان انتقال مجدد به سایر دانشگاه‌ها میسر نیست.

فقط مدارک تحصیلی دانشگاهی و رسمی که به تأیید سامانه میخک در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

درخواست متقاضیان انتقال، پس از بررسی کارشناسی در شورای انتقال مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خصوص احراز شرایط انتقال اعلام نظر می‌شود.

فرآیند انتقال در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

پس از موافقت شورای انتقال برای شرکت در آزمون مربوطه، مراتب از طریق سامانه انتقال به ذینفع اطلاع رسانی می‌شود. متقاضی موظف است شخصاً نسبت به ثبت نام در آزمون که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می‌شود اقدام کند.

صرفاً افرادی مجاز به حضور در جلسه آزمون خواهند بود که پرونده انتقال آنها در سامانه انتقال خارج به داخل مرکز خدمات آموزشی رسیدگی و تأیید شده باشد و بر اساس ضوابط مربوط به مجاز به شرکت در آزمون شناخته شده باشند.

منابع آزمون توسط دبیرخانه‌های آموزشی مربوطه و تأیید شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، تعیین و در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی، بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون و اولویت‌های انتخابی متقاضیان در قالب ظرفیت اعلام شده، اسامی پذیرفته شدگان را اعلام می‌کند.

پذیرفته شدگان موظف به ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده داخل کشور، در اولین نیمسال تحصیلی بعد از اعلام قبولی در آزمون هستند و در صورت عدم ثبت نام قبولی آنها کن لم یکن تلقی می‌شود.

فرآیند انتقال مقاطع کاردانی و کارشناسی

در خصوص متقاضیان مقاطع کاردانی و کارشناسی پس از قبولی در مصاحبه علمی و موافقت شورای انتقال، اخذ پذیرش بر عهده متقاضی بوده و معرفی نامه مبنی بر موافقت با انتقال با اعتبار دو ساله توسط مرکز خدمات آموزشی صادر خواهد شد.

فرآیند انتقال مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D)

متقاضیان کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D) پس از طرح و موافقت شورای انتقال، اخذ پذیرش بر عهده متقاضی بوده و معرفی نامه مبنی بر موافقت با انتقال با اعتبار دو ساله توسط مرکز خدمات آموزشی صادر خواهد شد.

شرایط تحصیل در داخل کشور

ادامه تحصیل دانشجویان انتقالی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان داخل، بر اساس سال ورود به تحصیل در داخل کشور است.

پس از ثبت نام فرد در دانشگاه داخل کشور، تطبیق واحدهای درسی دانشجو بر اساس سرفصل دروس رشته تحصیلی مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به عهده شورای تطبیق واحد دانشگاه مقصد است.

ملاک تطبیق واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا، صرفاً دروس دانشگاهی است.

دروسی که از نظر ساعت و محتوای آن ۸۰ درصد با برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطابقت دارند و نمرات آنها حداقل ۱۲ با تأیید گروه آموزشی مربوط به شورای تطبیق واحد دانشگاه ارسال خواهد شد.

تبصره: اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده دانشجو به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی او در مقطع پایین‌تر پذیرفته شده باشد، این واحدها در مقطع بالاتر قابل محاسبه نیستند.

نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در میانگین کل محاسبه می‌شود.

دانشجویان انتقالی از خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود طبق مصوبات هیأت امنای دانشگاه محل تحصیل در داخل کشور هستند. میزان شهریه با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده و نیز با در نظر گرفتن سرانه سالانه مورد نیاز برای تربیت دانشجو، که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود، توسط هیئت امنا دانشگاه محل تحصیل تعیین می‌شود.

در صورتی که در هر مرحله از ابتدای ثبت نام و ثبت مدارک در سامانه‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی و سامانه انتقال خارج به داخل مرکز خدمات آموزشی و نیز در مراحل ثبت نام تا دانش آموختگی در دانشگاه‌های داخل کشور، عدم اصالت مدارک ارائه شده مشخص شود و یا محرز شود که متقاضی به اشتباه یا به عمد اطلاعات و مدارک خلاف واقع ارائه کرده و یا واقعیتی را کتمان کرده است از ادامه فرآیند انتقال به داخل و ادامه تحصیل و انجام فرآیندهای دانش آموختگی جلوگیری شده و هرگونه تسهیلات و امتیازاتی که به موجب مدارک فاقد اصالت کسب یا اعطا شده است رفع اثر خواهد شد.

وزارت بهداشت در صورت نیاز در هر مرحله از ابتدای ثبت نام برای آزمون تا دانش آموختگی، اصالت مدارک ارائه شده توسط متقاضیان و صحت اظهارات یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها را از مراجع ذیربط استعلام خواهد کرد و تطبیق و تأیید اولیه انجام شده، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

این آئین نامه به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و با ابلاغ مصوبات این آئین نامه، کلیه مصوبات و آئین نامه‌های مغایر برای مشمولین این آئین نامه ملغی است.

دیدگاهتان را بنویسید