دوره فوق تخصصی پزشکی بالینی، بالاترین مقطع تحصیلات دانشگاهی پزشکی است. متقاضیان واجد شرایط پس از موفقیت در آزمون پذیرش دستیار (‌کتبی و شفاهی‌) و گذراندن دوره آموزش علمی و عملی مصوب، در یکی از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دفاع و تأیید رساله و موفقیت در آزمون نهایی به اخذ دانشنامه فوق تخصصی نایل می‌گردند.

 

شرایط پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی:

 شرایط عمومی

 شرایط پذیرش دستیار در رشته‌های فوق تخصصی بالینی:

 • شرکت و قبولی درآزمون پذیرش دستیار
  تبصره الحاقی: شروع به طرح یا انجام خدمات قانونی شرط شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های فوق تخصصی می‌باشد.
 • تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
  تبصره‌: اعضا هیئت علمی رسمی (‌قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره‌های فوق تخصصی نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.
 • داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه‌ها یا مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان

 شرایط اختصاصی

 •  معادل ۲۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش هر رشته در آزمون پذیرش دستیار به مشمولین قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین نفر اعلام شده به آزمون شفاهی برابر ظرفیت را کسب نمایند اختصاص می‌یابد.
  تبصره ۱‌: متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان در کلیه مراحل امتحان کتبی و شفاهی و اعلام نتیجه به عنوان سهمیه رزمنده منظور شود بدین معنا که متقا ضیان در صورت احراز هر رتبه از آزمون کتبی هنگام معرفی به شفاهی به عنوان رزمنده دیده خواهند شد.
  تبصره ۲: دررشته‌هایی که ظرفیت پذیرش کمتر از ۵ نفر می‌باشد سهمیه مذکور قابل اعمال نیست.

 

 • منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال

دیدگاهتان را بنویسید