مصوبات نود و هفتمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی منتشر شد. در این جلسه یک تصمیم برای کشیک دستیاران گرفته و تاکید شد از سال ۱۴۰۲ مصاحبه رشته های تخصصی «روانپزشکی» و «زنان و زایمان» حذف شود.

 

شورای آموزش پزشکی و تخصصی مهمترین مرجع تصمیمگیری درباره آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ رشته‌های بالینی پزشکی است.

بر اساس مصوبات نود و هفتمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، موضوعاتی از جمله تعهدات دستیار بومی، تغییرات زمانی برای منابع آزمون و حذف مصاحبه از رشته‌های تخصصی «روانپزشکی» و «زنان و زایمان» به تصویب رسید.

در این جلسه ۸ موضوع به تصویب رسیده است.

موضوع یک: بحث و بررسی در خصوص شیوه نامه پذیرش دستیار بومی و میزان تعهدات مربوطه:

در این جلسه مصوب شد که میزان تعهدات در پذیرش دستیار بومی بر اساس قانون عدالت آموزشی است.

موضوع دو: اصلاح موضوع ۹ نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شرح ذیل:

«منابع درسی (عنوان و سال چاپ آن) در آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی با توجه به نیاز و شرایط آموزشی کشور، ضمن استعلام از هیأت ممتجنه رشته مرتبط و تأیید کمیته تعیین منابع آزمون‌های دبیرخانه‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و پزشکی عمومی حداقل ظرف مهلت ۹ ماه قبل از برگزاری هر آزمون اعلام خواهد شد.

تبصره ۱: هرگونه محدودیت زمانی اعم از سال چاپ، انتشار، افست، ترجمه و ارتباط با سایر آزمون‌ها و غیره برای استفاده از منابع (مراجع) کلاً حذف می‌شود.

پیش از این در موضوع ۹ نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی آمده بود: «هر ساله تاریخ اعلام منابع درسی و سال چاپ آن در تمامی آزمون‌های دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی (اعم از آزمون‌های پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و دوره‌های تکمیلی تخصصی بالینی، آزمون‌های ارتقا / گواهینامه دستیاری رشته‌های تخصصی، آزمون گواهینامه رشته‌های فوق تخصصی و آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بالینی) با توجه به نیاز و شرایط آموزشی کشور، ضمن استعلام از هیأت ممتجنه رشته مرتبط و تأیید کمیته تعیین منابع آزمون‌های دبیرخانه‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و پزشکی عمومی حداقل ظرف مهلت ۹ ماه قبل از برگزاری هر آزمون اعلام خواهد شد

موضوع سه: اصلاح تبصره ۱ موضوع ۸ از مصوبات نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی:

«در صورت وقوع شرایط خاص دال بر تغییر تعداد آزمون یا تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی، موضوع در کمیسیون منتخب هفت نفره طرح و بررسی و سپس در نشست فوق العاده شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز مطرح و در صورت تصویب در شورا ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.

پیش از این در موضوع ۸ از مصوبات نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی آمده بود: آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی از چهل و نهمین دوره و به بعد در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می‌شود. همچنین در تبصره یک این ماده آمده بود: «در صورت وقوع شرایط خاص اضطراری در خصوص تعداد آزمون‌ها و تغییر زمان برگزاری تمامی آزمون‌های دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، کمیسیون منتخب هفت نفره تصمیم گیری می‌کند.

موضوع چهار: تسری موضوع ۵ از مصوبات نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به مرحله تکمیل ظرفیت در سی و نهمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی

پیش از این در مصوبه موضوع ۵ نود و پنجمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی به موضوع مربوط به تکمیل ظرفیت در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی بالینی مورد نیاز و کم متقاضی با ظرفیت خالی پرداخته شده بود.

در این مصوبه آمده بود: «در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی و در حال حاضر فقط برای همین یک آزمون، داوطلبان رشته‌های فوق تخصصی جراحی توراکس، جراحی قلب و جراحی کودکان با داشتن مدرک گواهینامه رشته تخصصی جراحی عمومی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار در این رشته‌های فق تخصصی هستند و سپری کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب کا) قبل از شرکت در آزمون برای آنان ضروری نیست لذا در صورت قبولی، انجام تعهدات این دسته از داوطلبان به پس از فارغ التحصیلی موکول می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده آمده بود: شرط داشتن دانشنامه تخصصی جراحی عمومی برای افرادی که به شرح بند ۱ این مصوبه پذیرش شده اند، جهت احراز عضویت به عنوان هیأت علمی در کنار سایر شرایط مصوب الزامی است و این افراد می‌توانند در آینده در آزمون دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی ثبت نام و شرکت کنند.

همچنین در بند ۲ این مصوبه آمده بود: در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی و در حال حاضر فقط برای همین یک آزمون، برای داوطلبان رشته‌های فوق تخصصی بیماری‌های ریه، خون و سرطان بالغین، نفرولوژی، مراقبت‌های ویژه، کلیه کودکان و خون و سرطان کودکان، جراحی قلب، جراحی توراکس و جراحی کودکان با داشتن دانشنامه رشته تخصصی مرتبط مورد نیاز، سپری کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب کا) قبل از شرکت در آزمون برای آنان ضروری نیست. لذا در صورت قبولی، انجام تعهدات این دسته از داوطلبان به پس از فارغ التحصیلی موکول می‌شود.

موضوع پنج: تسری موضوع ۵ از مصوبات نود و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به رشته فوق تخصصی جراحی عروق در مرحله تکمیل ظرفیت در سی و نهمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی و پس از آن.

موضوع شش: تبصره الحاقی ذیل بند ۳-۳ در بخش دوم ضوابط و مقررات رشته‌های تخصصی بالینی مصوب در هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص برنامه کشیک دستیاران در زمینه‌های بالینی:

تبصره ۴: برنامه کشیک دستیاران به نحوی تنظیم شود که توالی دو کشیک پشت سر هم نباشد.

موضوع هفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پذیرش دستیار در رشته تخصصی «پزشکی خانواده» در مرحله تکمیل ظرفیت انجام می‌شود.

موضوع هشت: عدم اجرای موضوع ۳ هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی:

برگزاری مصاحبه در آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی «روانپزشکی» و «زنان و زایمان» از پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری در سال ۱۴۰۲ و به بعد با توجه به نظر دبیران هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته‌های مذکور لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید