زمان ثبت نام آزمون پذیرش دستیار در دوره فلوشیپ پزشکی تغییر کرد و داوطلبان از شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

 

آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲ به صورت متمرکز از سوی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

تمامی مراحل ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی اینترنتی http://sanjeshp.ir به صورت الکترونیک و بررسی مدارک توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صورت می گیرد.

پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ آغاز می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاریخ جدید ثبت نام را اعلام کرده است و ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ آغاز می شود و فرصت ثبت نام تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید