شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر کرد در دو رشته جراحی امکان شرکت در دو مقطع تخصصی و فوق تخصصی برای متقاضیان فراهم شود و در دو رشته نیز بدون گذراندن طرح دستیاران ادامه تحصیل دهند.

دکتر محسن عباسی به عنوان مشاور اجرایی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جدیدترین مصوبه خود مقرر کرد در دو رشته طب اورژانس و بیهوشی، پزشکان عمومی که حائز شرایط هستند و در آزمون دستیاری مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، می‌توانند بدون گذراندن طرح وارد این رشته‌ها شوند.

وی افزود: همچنین برای رشته‌های جراحی قلب و جراحی توراکس (قفسه صدری) شرایطی متفاوت ایجاد شده است. در واقع این دو رشته هم در مقطع تخصصی و هم در مقطع فوق تخصصی طراحی شده اند و پزشکان عمومی که در آزمون دستیاری تخصصی شرکت کرده اند و متخصصانی که در آزمون دستیاری فوق تخصصی شرکت کرده اند می‌توانند در این رشته‌ها را انتخاب کنند.

مشاور اجرایی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: در واقع برای رشته‌های جراحی قلب و جراحی توراکس (قفسه صدری) در مقطع تخصصی یک دوره ۵ ساله طراحی شده است که افراد متقاضی می‌توانند آن را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، در مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آمده است:

«موضوع ۵ مصوب در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 

مجوز شرکت در آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی صرفاً در رشته‌های تخصصی بیهوشی و طب اورژانس فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ‌التحصیل می‌شوند، داده می‌شود.

این گروه از پذیرفته شدگان امکان تغییر رشته در طول دوره دستیاری را نخواهند داشت و در صورت انصراف، برای شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مانند سایر داوطلبان مشمول انجام خدمات طرح نیروی انسانی خواهند بود.

این مجوز بر اساس نیاز کشور و تأیید معاونت آموزشی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و اسامی پذیرفته شدگان به اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت جهت هماهنگی‌های بعدی ارسال خواهد شد و استعلام از سایر حوزه‌های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.»

همچنین «موضوع ۱۶ مصوب در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی

ارائه برنامه آموزشی رشته‌های تخصصی با پذیرش مستقیم دستیار از مقطع پزشکی عمومی به شرح ذیل در راستای اجرای موضوع دوم نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی:

۱. تصویب برنامه آموزشی رشته جراحی قفسه صدری با طول دوره پنج ساله متشکل از دو سال بر اساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و سه سال باقی مانده و بر اساس برنامه عمومی آموزشی جراحی قفسه صدری مصوب در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

۲. تصویب برنامه آموزشی رشته جراحی قلب و عروق؛ مقرر شد برنامه آموزشی این رشته تخصصی با طول دوره پنج ساله متشکل از دو سال بر اساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و سه سال باقی مانده بر اساس برنامه آموزشی جراحی قلب مصوب در نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

دیدگاهتان را بنویسید