شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره انتقالی و مهمانی دستیاران پزشکی مصوبه‌ای تصویب کرد.

 

بند یک موضوع هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصی مورخ ۲۰ بهمن ماه سال ۹۴ درخصوص دریافت شهریه از دستیاران انتقالی است، اصلاح شد. این موضوع در ارتباط با پرداخت شهریه از سوی دستیاران تخصصی است که به دانشگاه دیگر انتقالی گرفته‌اند یا مهمان هستند.

دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مقصد می‌بایست ضمن رعایت کلیه مفاد مندرج در آیین‌نامه اجرایی مهمانی و انتقالی دستیاران رشته‌های تخصصی مصوب در هفتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تصویب هیئت‌امنای دانشگاه مجاز به اخذ شهریه هستند.

 

دستیاران که شامل بندهای «تبعیت از همسر»، «کفالت»، «بیماری صعب‌العلاج دستیار» و «مشمولین مصوبه ۲-۱۰ هشتاد و یکمین نشست شورا» هستند از پرداخت شهریه دستیاران انتقالی معاف هستند.

همچنین با توجه به ماده ۶۲ قانون جامع «خدمات‌رسانی به ایثارگران» دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیردولتی ملزم هستند که با رعایت مقطع تحصیلی نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته‌شضدگان، آزادگان اسراء، جانبازان ۲۵ درصدی و بالاتر، همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان یا نزدیک‌ترین محل و همچنین تغیر رشته منوط به احراز کف قبولی وفق مقررات برای یکبار اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید